Veřejná stavba do Víru

Stav: studie
Kde: Vír
Kdy: 5. 2017
Klient: Údolí sportu

Vír se stává rájem sportovců. Ve středu této obce, která vznikla ruku v ruce s výstavbou Vírské přehrady, hned vedle obecního úřad a tenisového hřiště se nachází objekt bývalé kuželny. Záměrem tohoto projektu bylo navrhnout novou stavbu, která by nejen plnila stávající funkce (zázemí k tenisovému hřišti, sklad), ale také vytvořila centrum pro sportovce a turisty. Součástí návrhu je informační turistické centrum, půjčovna sportovního vybavení, místnost pro setkávání / restaurace, trénovací tenisová stěna a tribuna.

Jednalo se o vítězný návrh ve výběrovém řízení. Zastupitelstvo obce Vír návrh zamítlo.

—-

Vír is becoming an epicentre of sports in the Vysočina region. In the centre of town, which formed hand in hand with the construction of the local dam, right next to the town council and a tenis cour is a structure that serves as storage (partly for the tenis court). The intention of this project was to design a structure that would fulfill the current functions and simultaneously create a centre for sport and outdoor keen tourists. The building consists of an info centre, sport equipment rental, a meeting space / restaurant, tenis practice wall and tribune.

The project was the winning proposal in a private competition. The council rejected the proposal.