Domov seniorů / Tuchlovice

Stav: zpracování dokumentace pro stavební povolení
Kde: Tuchlovice 
Kdy: 2019

Jedná se o zásadní rekonstrukci budovy domova seniorů se zvláštním režimem v Tuchlovicích. Budova bývalého hotelu je seskupením několika objektů postavených v různých etapách kolem kulturního sálu, který občas slouží pro pořádání veřejných kulturních akcí. Právě díky etapizaci je současný stav komplikovaně členěný s různými výškami v přízemí a s zřetelně odlišnými stavebními řešeními. Půdorysně stavby připomínají dvě písmena T (TT).

Právě prostor mezi písmeny, který je ve stávajícím stavu nevyužíván, ve špatném technickém stavu a ne příliš pohledný, dal vzniku myšlence rekonstrukce. Navrhovaný stav umožňuje vytvoření pohledné a užitné terasy ve vnitrobloku, zvýšení kapacity domova a zefektivnění zázemí (zásobování, skladování, praní, distribuce jídla, …).

Navrhovaný stav
Stávající stav
Navrhovaný stav
Stávající stav
Navrhovaný stav