Byt rodiny Rašínů

Stav: dokončená realizace
Kde: Praha 1
Kdy: 10. 2010

Jedná se o můj úplně první samostatný projekt i koordinaci stavby. Současně je to stále jeden z mých nejmilejších projektů vzhledem k tomu o jak nádherné prostory šlo. Byt byl po delším obývání stávajícími nájemníky velice vybydlený. Podlahy měly naštěstí několik vrstev koberců a linoleí, což původní podlahy dobře zakonzervovalo. Různé součásti bytu byly buď repasované (dveře, futra, podlahy, omítky, stropy), přizpůsobené současným standardům (dispozice, funkce místností, kryté topení, osvětlení) nebo navrženy kompletně nové (koupelna, kuchyně). Jako 22 letý architekt jsem to neměl v jednání se stavbou nebo majiteli jednoduché a prosadit některé věci nebylo snadné. Za největší úspěch rekonstrukce považuji odhalení zamalované secesní malby (zobrazující lekníny a pavučiny!), kterou nikdo nevěřil, že vidím.

—-

This was my very first project and building coordination. Simultaneously it is still one of my favourite projects due to the beauty of the spaces. The apartment was in a desolate state after years of being inhabited. The floors were covered in layers of carpet and linoleum, which fortunately conserved the original parquet floors. Individual components were either refurbished (doors, floors, plasters, ceilings), adapted to current standards (layout, room functions, covered heating, lighting) or was made newly (bathroom, kitchen). As a twentytwo year old architect it was not easy to enforce certain proposals with the owner or the contractor.  I consider the revelation of the overpainted paintwork on the ceiling of the living room (depicting water lilies and spider webs!), which only I seemed to believe in, as the biggest achievement of this reconstruction.