Architektura je komplexní, nejedna se jen o ,,kreativní návrhy,, .

Architektura je: vývoj konceptu i jeho praktického řešení / objevování hodnot v rámci realistického rozpočtu a harmonogramu / důkladná analýza kontextu před umístěním stavby / schopnost kombinovat prvky (vybavení k interiéru, interiér ke stavbě, stavba k exteriéru, ...) / řešení dispozice na základě pochopení investora / nejen pohled na dům, ale i pohled z domu ven / citlivost ke společnosti i životnímu prostředí.

Stavitelství není zcela předvídatelné, často se neobejde bez nečekaných problémů, proto je důležité mít kapacitu je řešit kreativně. A to tak, aby výsledkem nebylo kompromisní řešení, nýbrž autentická stavba.    

Architektura není koníček, je to profese, kterou miluji. Každý projekt vnímám jako jedinečný příběh. K nejlepšímu výsledku se lze dostat trpělivou spoluprací s investorem a detailním porozuměním místa.  

Jsem Vám k dispozici.


VZDĚLÁNÍ

2011 – 2014 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE
Magisterské navazující studium v ateliéru Jindřicha Smetany

2006 – 2009 UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS
Canterbury School of Architecture
B.A. Honours in Architecture (RIBA/ARB Part I)

2004 – 2006 INTERNATIONAL SCHOOL OF LUXEMBOURG
International Baccalaureate

OCENĚNÍ

2009 RIBA Presidents Medals Student Awards 2009 (shortlisted)
2009 RIBA Canterbury Branch Prize
2009 UCA - BA Architecture Course Leader Prize for Best Dissertation
2007 UCA – First Year Award
2006 ISL – Art Award

ZÁJMY A ZKUŠENOSTI

2012 - 2020 Kapelník / manažer kapely, skladatel
2009 Joined Up Design for Academies / Sorrell Foundation- design team
2008 - 2009 Multistory - série přednášek – organizátor
2004 - 2020 Vedoucí na dětském letním táboře